Eventyret om Cassiopeia og bølgene

Kong Cepheus var uten råd, hans dron­ning fikk ikke ro om net­te­ne. Han kun­ne ikke gle­de hen­ne, hun skrek og jam­ret seg til hun var utslitt. Han var ingen klok[…]

Mango; den overhengende faren ved å lese i flokk

Lesesalen lå i øverste eta­sje i byens biblio­tek. Rommet var tyde­lig­vis fra tid til annen i bruk som kurs og kon­fre­anse­rom, om man skul­le døm­me etter pro­sjek­to­ren i taket og[…]