Eventyret om Cassiopeia og bølgene

Kong Cepheus var uten råd, hans dron­ning fikk ikke ro om net­te­ne. Han kun­ne ikke gle­de hen­ne, hun skrek og jam­ret seg til hun var utslitt. Han var ingen klok[…]

Den unge Roalds eventyr med hypnose

På vårt knøtt­lil­le lokal­bi­blio­tek had­de de en hyl­le fylt med para­nor­ma­le skatter. Der var å fin­ne bøker om hjem­sø­kel­ser, om besøk fra andre pla­ne­ter, om hem­me­li­ge sel­skap og tid­li­ge­re liv. En[…]

Mango; den overhengende faren ved å lese i flokk

Lesesalen lå i øverste eta­sje i byens biblio­tek. Rommet var tyde­lig­vis fra tid til annen i bruk som kurs og kon­fre­anse­rom, om man skul­le døm­me etter pro­sjek­to­ren i taket og[…]

Følsom Fred

En grumse-grunnet elv farer fort for­bi en strand på stran­den står en hare­skå­ret halv­veis vok­sen mann hver­ken virv­let vann eller skog og strand har sted i man­nens sinn, det fyl­les først og[…]