Vi leser 50 Shades: “Playful”

Dette er del tre. Del én fin­ner du her, del to her. Jeg for­står vir­ke­lig ikke dis­se figu­re­ne. Det er som en sur­rea­lis­tisk blan­ding mel­lom skole­tea­ter og tung dada­is­tisk ero­ti­ka.[…]

Vi leser 50 Shades: “My inner goddess”

Dette er del to. Del én fin­ner du her. Å skri­ve en lett­beint lese­logg av ver­dens­sen­sa­sjo­nen 50 Shades of Grey var et slitt kon­sept alle­re­de når vi begyn­te, for nes­ten[…]

Vi leser 50 Shades: “Oh My…”

Omkring et år siden les­te jeg alle fire Twilight-bøkene. Jeg…hatet det ikke. Med det inn­så jeg at jeg ikke har noen smak å snak­ke om, og der­for sat­te jeg meg[…]

Jeg har lest “Concrete Jungle”

Concrete Jungle”, den andre for­tel­lin­gen i seri­en “The laundry Files” som føl­ger rett etter “The Atrocity Archives” (det ble mye anfør­sels­tegn på kort tid) har nå også blitt lest av[…]

Jeg har lest “The Atrocity Archives”

I jula fikk jeg ende­lig lest litt skjønn­lit­te­ra­tur, noe jeg alt for skjel­den gjør len­ger. Ad en sam­ta­le om kon­spi­ra­sjo­ner, magi og det som hører slikt til med en venn[…]