Tony-Spillelister

Jeg er glad i musi­ka­ler, og har over tid laget man­ge spotify-spillelister med musikal-utgivelser for hvert år, med utgangs­punkt i Tony-utdelingen. Siden Spotify ikke lar deg dele map­per med spille­lis­ter så jeg meg nødt til å skri­ve det­te inn­leg­get for å gjø­re det let­te­re å dele alt sam­men. For den nys­gjer­ri­ge: de tid­li­ge lis­te­ne er rime­lig glis­s­ne – jeg vet ikke om det kom­mer av at broadway-album ikke ble pro­du­sert like ofte som sene­re, eller for­di det ikke har vært en prio­ri­tet for Spotify å leg­ge dem til. Et par av lis­te­ne inne­hol­der av den grunn bare én eller to fore­stil­lin­ger, men er fort­satt med for klom­plett­he­tens skyld.

1990s

44th Tony Awards 1990
45th Tony Awards 1991
46th Tony Awards 1992
47th Tony Awards 1993
48th Tony Awards 1994
49th Tony Awards 1995
50th Tony Awards 1996
51st Tony Awards 1997
52nd Tony Awards 1998
53rd Tony Awards 1999

2000s

54th Tony Awards 2000
55th Tony Awards 2001
56th Tony Awards 2002
57th Tony Awards 2003
58th Tony Awards 2004
59th Tony Awards 2005
60th Tony Awards 2006
61st Tony Awards 2007
62nd Tony Awards 2008
63rd Tony Awards 2009

2010s

64th Tony Awards 2010
65th Tony Awards 2011
66th Tony Awards 2012
67th Tony Awards 2013
68th Tony Awards 2014
69th Tony Awards 2015
70th Tony Awards 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *